طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کلاس احمدی روشن» ثبت شده است

زنگ اول

کلاس احمدی روشن امروز تفکر و پژوهش داشتیم که اقای ادب از قبل گفته بودند که همراه کتاب تفکر کتاب و دفتر هندسه بیاورید ولی او در ان زنگ فقط تذکر دادند و گفتند اگر با همین روند پیش برویم دید معلم ها به ما تغییر میکند پس تمام پایه هفتمی ها اخلاق و رفتارتان را درست کنید تا مبادا دید معلم ها به تمام پایه تغییر پیدا کند.

زنگ دوم

عربی داشتیم که صفحه های ٣ و ٤ و ٥ را درس دادند و سر گروه ها صفحه ی ٦ را بازدید کردن و از زیر مجموعه ها لغات را پرسش کردند استاد هم از سرگروه ها پرسیدند

تکلیف

 این است که صفحات ٧ و ٨ و ٩ را حل کنیم و صفحه ی ١٠ را حفظ کنیم و جملات اخر را نیز ترجمه کنیم

زنگ سوم

قران داشتیم اقای راجی صفحه ی ١٣ را ترجمه و حل کردند و همچنین صفحه ١٤،صفحه ی ١٠ و ١١ را رو خوانی کردیم

تکلیف

 این است که صفحه ی ١٧ و ١٨ را حل و پرسش کلاسی از درس یک

زنگ چهارم

 حساب داشتیم که اقای نایب کبیر راهبرد الگو یابی را درس دادند

تکلیف

حل صفحه ی ٥ بود 

زنگ پنجم

اقای انیسی مقایسه کردن را درس دادند و همین طور کمیت و اندازه گیری و...

تکلیف 

این است که جزوه ای که اقای انیسی دادند قسمت های پسخ گو باش را تکمیل کنیم

زنگ اخر

هم مطالعات اجتماعی بود که تا اولین فعالیت درس ٢ رفتیم و کاربرگ را کامل کردیم همین 

تکلیف

هم حل فعالیت صفحه ی ٩ و پیش خوانی درس ٣

موافقین ۲ مخالفین ۱ ۱۳ مهر ۹۴ ، ۱۷:۱۴
علی باقری ولوجردی